Πετρέλαιο θέρμανσης : Εποχιακό προϊόν για trading με υψηλή μεταβλητότητα

Σε αυτό τον οδηγό θα αναλύσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης ως εμπόρευμα, την θέση του στις παγκόσμιες αγορές αλλά και τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις τιμές του.

Τι είναι το πετρέλαιο θέρμανσης;

Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα υγρό καύσιμο, υποπροϊόν του αργού πετρελαίου το οποίο χρησιμοποιείται στην θέρμανση των σπιτιών αλλά και σε βιομηχανικές μονάδες. Με το 25% περίπου του αργού πετρελαίου να μετατρέπεται σε πετρέλαιο θέρμανσης, είναι το δεύτερο σημαντικότερο υποπροϊόν του αργού πετρελαίου μετά την γκαζολίνη.

Γιατί έχει αξία το πετρέλαιο θέρμανσης;

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αξία λόγω του ότι χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές μονάδες και ώς μέσο θέρμανσης των σπιτιών. Το πετρέλαιο θέρμανσης χρησιμοποιείται κυρίως σε περιοχές που δεν υπάρχει φυσικό αέριο ή είναι πολύ ακριβό και είναι μια εναλλακτική λύση.

Μεγαλύτεροι παραγωγοί με τα μεγαλύτερα αποθέματα 

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης είναι οι πιο κάτω:

Που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης;

Οι περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης είναι οι εξής:

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης;

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης επηρεάζονται κυρίως από τους εξής παράγοντες:

Εποχιακή ζήτηση

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης είναι η εποχή. Συνήθως αυξάνεται η τιμή του λόγω του χειμώνα.

Τιμή αργού πετρελαίου

Ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι η τιμή του αργού πετρελαίου λόγω του ότι είναι υποπροϊόν του.

Κόστος διανομής

Ο επόμενος λόγος ο οποίος επηρεάζει την τιμή είναι το κόστος μεταφοράς από το διυλιστήριο στο πρατήριο πώλησης στον καταναλωτή.

Εναλλακτικά καύσιμα

Το κόστος εναλλακτικών καυσίμων αλλά και η διαθεσιμότητα τους είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Τι προσφέρει στους traders και επενδυτές το trading πετρελαίου θέρμανσης;

Οι κύριοι και σημαντικότεροι λόγοι για να ασχοληθεί κάποιος με το εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι οι πιο κάτω:

Κερδοσκοπία

Κάποιος μπορεί πανεύκολα να κερδοσκοπήσει από την διακύμανση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης.

Διαφοροποίηση

Ένας επενδυτής μπορεί να επενδύσει σε πετρέλαιο θέρμανσης έτσι ώστε να διαφοροποιήσει το πορτφολιο του από διάφορες επενδύσεις και να προστατευθεί από διάφορες οικονομικές καταστροφές, πχ στο χρηματιστήριο.

Προστασία από πληθωρισμό

Όπως και με όλα τα υπόλοιπα εμπορεύματα, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ανεβαίνουν όποτε υπάρχει πληθωρισμός, άρα είναι μια αρκετά καλή προστασία του κεφαλαίου μας από τον πληθωρισμό.

Σε τελικές γραμμές…

Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια αρκετά καλή επιλογή για κάποιον ο οποίος κάνει traging και θα του αποφέρει αρκετά κέρδη σε διάφορες εποχές του χρόνου, όταν υπάρχει ζήτηση και αυξάνεται η τιμή αλλά και όταν υπάρχει λιγότερη ζήτηση και μειώνεται. Σε γενικές γραμμές είναι ένα εύκολο προιόν για trading.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε να κάνετε trading με το σύστημα Renko, το οποία διδάσκω στους μαθητές μου μην διστάσετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "Renko Trader 1100" έτσι ώστε να γίνετε κερδοφόροι traders!!!