Τι είναι τα stable coins; Ιδανική επιλογή για αποταμίευση και επένδυση στο blockchain

Τα stable coins είναι ιδανικά για αποθήκευση αξίας στο blockchain. Είναι η ιδανική επιλογή για χρήση σαν αποταμιευτικός και επενδυτικός λογαριασμός σε ένα, χωρίς κίνδυνο απώλειας της επένδυσης σας με άμεση εξαργύρωση ανα πάσα στιγμή.

Στην επιστημονική φαντασία υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες έχουν εξαλείψει την πείνα, την φτώχεια και την ανάγκη για ιδιοκτησία υλικών αγαθών ή συσσώρευση χρήματος.

 Στην ταινία Star Trek Voyager, ένας από τους κύριους χαρακτήρες δηλώνει "Τα λεφτά είχαν το ίδιο τέλος με τους δεινόσαυρους".

Στις σημερινές κοινωνίες όπου τα λεφτά δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη, είναι κοινό όραμα τώρα να υπάρχει μια ψηφιακή αναπαράσταση αξίας, σαν μια μορφή χρήματος η οποία είναι αποδεκτή από όλους.

Τα τελευταία χρόνια, ακούγονται πολλά για το μπιτκοιν και άλλα κρυπτονομίσματα για τις πιθανότητες να αντικαταστήσουν τα χρήματα.

Το γεγονός ότι αποκαλούνται "κρυπτονομίσματα","ψηφιακά νομίσματα" η "εικονικά νομίσματα" δίνει κάποιες λανθασμένες εντυπώσεις για τα χαρακτηριστικά τους και την λειτουργικότητα τους.

Λόγο του γεγονότος ότι δεν υπάρχει διεθνές συμφωνία για το πώς αυτά τα περιουσιακά στοιχεια αυτό το άρθρο θα περιγράψει την ορολογία και τους ορισμούς όπως διατυπώθηκαν πρόσφατα σε μια Περιστασιακή οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία.

1) Σε γενικούς όρους τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεια, είναι περιουσιακά στοιχεία σε ψηφιακή μορφή τα οποία θεωρούνται πολύτιμα από τους κατόχους τους σαν επένδυση ή σαν μέσο ανταλλαγής,  χωρίς κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο να έχει νομική υπόσταση απέναντι τους.

Κρυπτογραφικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την έκδοση, επιβεβαίωση συναλλαγών και διακίνηση των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υψηλή μεταβλητότητα στην τιμή τους και αυτό σημαίνει ότι είναι επένδυση υψηλού κινδύνου με υψηλές πιθανότητες απώλειας περιουσίας.

2)  Αυτή η υψηλή μεταβλητότητα στην τιμή των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν τις 3 βασικές λειτουργίες που έχει το χρήμα. Αποθήκευση αξίας, μέσο πληρωμής και λογιστική μονάδα.

Σε μια προσπάθεια να προστατέψουν τους επενδυτές από την υψηλή μεταβλητότητα, ορισμένοι παροχείς οικονομικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, ξεκίνησαν να δουλεύουν σε ένα καινούργιο τύπο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με μηδαμινή ή ελάχιστη μεταβλητότητα τιμής.

Οι μηχανισμοί σταθεροποίησης της αξίας των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων είναι:

Αυτός ο νέος τύπος κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων έχει ονομαστεί “stablecoins”. Ο σκοπός αυτών των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων είναι να επιτρέπουν την φύλαξη κερδών ή την άμεση ανταλλαγή ενος μη ασταθές κρυπτονομίσματος σε ένα σταθερό.

Για παράδειγμα εάν θέλετε να ασφαλίσετε τα κέρδη σας από μια συναλλαγή/επενδυση σε μπιτκοιν για παράδειγμα χωρίς να χρειάζεται να το μετατρέψετε σε χρήμα μπορείτε να το ανταλλάξετε άμεσα με ένα stablecoin συνδεδεμένο με την αξία του δολαρίου ή του ευρώ ή του χρυσού ας πούμε.

Τι είναι τα stablecoins και τι τύποι stablecoins υπάρχουν;

Γενικά, ο όρος stablecoin αναφέρεται σε ένα φαινόμενο το οποίο είναι ακόμη σε ανάπτυξη και δεν έχει επίσημο ορισμό.

Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση, θα περιγράψουμε τους τύπους stablecoins που υπάρχουν σήμερα.

Τύπος Tokenised funds

Τα “Tokenised funds” είναι ένας τύπος stablecoins ο οποίος υποστηρίζεται από κάποια οντότητα, (είτε κανονικό χρήμα, είτε e-money ή λεφτά από κεντρική τράπεζα central bank money) η οποία εκδίδει ή υποστηρίζει το κρυπτονόμισμα αυτό. 

Αυτό σημαίνει ότι η οντότητα η οποία υποστηρίζει το κρυπτονόμισμα δεσμεύεται ότι όσα κρυπτονομίσματα αγοραστούν, μπορούν άμεσα να ρευστοποιηθουν σε κανονικό χρημα.

Ένα παράδειγμα tokenised funds είναι το κρυπτονόμισμα Tether. Το κρυπτονόμισμα Tether ήταν από τα πρώτα stablecoin που εμφανίστηκαν.

Παρόλο που η αγορά των stablecoins μεγαλώνει και αναπτύσσεται συνεχώς, και όσο πάει και πιο ανταγωνιστική, το Tether είναι το πιο διαδεδομένο με μερίδιο αγοράς 95%.

Τύπος Off-chain collateralised stablecoins

Τα κρυπτονομίσματα τύπου “Off-chain collateralised stablecoins” υποστηρίζονται από άλλα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία όπως τίτλους οι εμπορεύματα τα οποία χρειάζονται φύλακα για την ασφαλή φύλαξη τους και είναι στην κατοχή του εκδότη των stablecoins, εφόσον ο χρήστης των stablecoins δεν τα εξαργυρώνει.

Τύπος On-chain collateralised stablecoins

Τα κρυπτονομίσματα τύπου “On-chain collateralised stablecoins” υποστηρίζονται από άλλα  κρυπτονομίσματα πχ ethereum και δεν χρειάζονται κάποιον εκδότη ή φύλακα να υποστηρίξει νομικά το καινούργιο κρυπτονόμισμα.

Ένα παράδειγμα είναι το Dai, το οποίο υποστηρίζεται από Ether, ένα κρυπτογραφικό περιουσιακό στοιχείο βασισμένο στο Ethereum blockchain.

Τύπος Algorithmic stablecoins

Τα κρυπτονομίσματα τύπου “Algorithmic stablecoins” υποστηρίζονται από τις προσδοκίες των χρηστών για την μελλοντική αγοραστική δύναμη των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων τους, κάτι το οποίο δεν απαιτεί την κηδεμονία από κάποια οντότητα.

Τα stablecoins κατηγοριοποιούνται σε 4 τύπους stablecoins σύμφωνα με 3 κριτήρια.

Ταξινομώντας τα stablecoins βασιζόμενοι πάνω στο τι καθορίζει την αξία και σταθερότητα τους, μπορούμε να δούμε εάν υποστηρίζονται από κάποιο αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή όχι. Εάν κάποιο stablecoin δεν υποστηρίζεται από κάποια αξιόπιστη οντότητα τότε πολύ πιθανό να είναι απάτη.

Για τι σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα stablecoins;

Μέχρι τώρα ο κύριος σκοπός των stablecoins ήταν να προσφέρουν αποθήκευση αξίας για κέρδη από μη σταθερά κρυπτονομίσματα χωρίς να φεύγει η επένδυση από το blockchain. 

Για όσο καιρό το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν προσφέρει διασύνδεση μεταξύ της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της αγοράς των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων - λόγω της αστάθειας των τιμών και του νομικού κινδύνου που σχετίζεται αυτή τη στιγμή με αυτή τη δραστηριότητα - είναι αναμενόμενο ότι τα stablecoins θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τον αρχικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

Κοιτώντας μπροστά 

Είναι κάπως απίθανο τα χρήματα να έχουν την ίδια κατάληξη με τους δεινόσαυρους σε σύντομο χρόνο στην κοινωνία μας.

Παρόλα αυτά, η κίνηση προς την ψηφιοποίηση έλαβε υπόψη τις οικονομικές αγορές και δημιούργησε μεταξύ άλλων, καινοτόμα είδη περιουσιακών στοιχείων και μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της μεταβλητότητας αυτών των περιουσιακών στοιχείων. 

Διαπιστώσαμε ότι το δυναμικό καινοτομίας ενός συγκεκριμένου τύπου stablecoin και η ικανότητα του να περιορίζει τη μεταβλητότητα των τιμών είναι αντιστρόφως ανάλογες.

Αν και τα λιγότερο καινοτόμα stablecoins μπορούν να αποτελέσουν λύση για τους χρήστες που επιδιώκουν να βρουν μια λύση στην αποθήκευση αξιας στο blockchain, η κριτική επιτροπή λέει ότι τα πιο καινοτόμα stablecoins θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά.

Κάποια on-chain collateralised stablecoins έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αντέξουν σε μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτό οφείλεται στον μηχανισμό σταθεροποίησης ή στο ενδιαφέρον των χρηστών να προστατέψουν την ιδιωτικότητα τους ή/και να παραμείνουν έξω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σε τελικές γραμμές...

Τα stablecoins είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για παρκάρισμα των κερδών μας έτσι ώστε να αποφύγουμε τις διακυμάνσεις των τιμών άλλων κρυπτονομισμάτων τα οποία κάνουμε trading.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε να κάνετε trading με το σύστημα Renko, το οποία διδάσκω στους μαθητές μου μην διστάσετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "Renko Trader 1100" έτσι ώστε να γίνετε κερδοφόροι traders!!!