Γλωσσάριο

51% Attack

Αυτό σημαίνει ότι ένας ή μια ομάδα από miners ελέγχουν περισσότερο από το 50% του hashrate εξόρυξης του δικτύου ή υπολογιστική δύναμη του δικτύου.

absolute advantage

Είναι ένας οικονομικός όρος ο οποίος εννοεί ότι κάποιος έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στην παροχή μιας υπηρεσίας ή προϊόντος έναντι κάποιου άλλου.

active management

Μια επενδυτική στρατηγική η οποία εφαρμόζεται από διαχειριστές κεφαλαίων για να ανεβάσουν τα κέρδη τους.

ad hoc

Μια φράση λατινικής προέλευσης η οποία χρησιμοποιείται τη σημερινή εποχή και σημαίνει "για αυτό το σκοπό".

address

Μια σειρά από αριθμούς η οποία προσδιορίζει την τοποθεσία ενός πορτοφολιού στο blockchain.

airdrop

Η διανομή ψηφιακών νομισμάτων στο κοινό είτε δωρεάν είτε με διάφορους όρους, για παράδειγμα να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

algorithm

Μια σειρά από οδηγίες στην μαθηματική γλώσσα για να λυθεί ένα πρόβλημα.

all or none order aon

Μια εντολή η οποία μόλις τοποθετηθεί πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως ή καθόλου.

all time high ath

Η υψηλοτερη τιμή ενός κρυπτονομίσματος έναντι ενός νομίσματος. Για παράδειγμα το ευρώ.

allocation

Η κατανομή ενός νομίσματος η οποία πρέπει να κερδηθεί, αγοράστει ή να φυλαχτεί για κάποιο συγκεκριμένο επενδυτή, ομάδα ή οργανισμο.

alpha

Η πρώτη έκδοση ενός λογισμικού η οποία γίνεται διαθέσιμη στο κοινό από μια ομάδα προγραμματιστών.

altcoin

Τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα είναι κρυπτονομίσματα τα οποία δημιουργήθηκαν μετά το μπιτκοιν.

angel investor

Πλούσιοι επενδυτές οι οποίοι αναζητούν καινούργιες εταιρείες για να επενδύσουν σε αυτές στο αρχικό τους στάδιο.

anti money laundering aml

Μια διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται για να μειώσει, την είσοδο και την νομιμοποίηση στο χρηματοοικονομικό σύστημα χρημάτων τα οποία προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

application programming interface api

Μια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν σε ένα χρήστη να επικοινωνεί με μια εφαρμογή και να εκτελεί εντολές με την χρήση προγραμματισμού.

arbitrage

Η αγορά και η πώληση του ίδιου κρυπτονομίσματος σε διαφορετικές αγορές με σκοπό την κερδοσκοπία στην διαφορά της τιμής από τις μιας αγοράς από την άλλη.

asic resistant

Ένα κρυπτονόμισμα το οποίο είναι ASIC resistant έχει το πρωτόκολλο του προγραμματισμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επωφελούνται οι miners από την χρήση μηχανών ASIC όταν κάνουν εξόρυξη.

ask price

Η χαμηλότερη τιμή στην οποία δέχεται να πωληθεί το κρυπτονόμισμα ενός trader σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.

asset management

Ένα σύστημα ή μέθοδος η οποία βοηθάει ιδιώτες ή εταιρείες να διαχειρίζονται κεφάλαια ή κρυπτονομίσματα είτε εκ μέρους των πελατών τους είτε από μόνοι τους.

asynchronous

Συμβάντα σε ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία δεν συμβαίνουν την ίδια ώρα ή ταχύτητα η συμβαίνουν σε διαφορετική στιγμή από ότι είναι προγραμματισμένα.

atomic swap

Τεχνολογία η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή διαφορετικών κρυπτονομισμάτων χωρίς την χρήση ανταλλακτηρίων.

attack surface

Σημεία σε ένα λογισμικό στα οποία μπορεί κάποιος να επιτεθεί με σκοπό να εξάγει πληροφορίες από το σύστημα.

auction

Ένα γεγονός σε πραγματικό χρόνο στο οποίο υπηρεσίες η προϊόντα προσφέρονται προς πώληση στον μεγαλύτερο πλειοδότη.

bags

Το πορτφολιο από κρυπτονομίσματα τα οποία κρατάει κάποιος. Συχνά συνδέεται με κακές επενδύσεις τις οποίες κάποιος ακόμη κρατάει.

bear market

Μια αρνητική τάση σε μια αγορά. Χρησιμοποιείται και στις παραδοσιακές αγορές και όχι μόνο αυτές των κρυπτονομισμάτων.

benchmark

Μια μονάδα μέτρησης της απόδοσης ενός πορτφολιου ή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

beta coefficient

Ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να μετρήσει την μεταβλητότητα ενός περιουσιακού στοιχείου ενός συγκεκριμένου πορτφολιου.

beta release

Μια πρόωρη έκδοση ενός λογισμικού το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο προς το κοινό έτσι ώστε οι δημιουργοί του να δεχτούν κριτικές και εισηγήσεις από τους χρήστες.

bid price

Στις οικονομικές αγορές, είναι η τιμή η οποία στην δέχεται να αγοράσει κάποιος επενδυτής ένα κρυπτονόμισμα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

bid ask spread

Η διαφορά μεταξύ της χαμηλοτερης και της υψηλότερης τιμής για ένα κρυπτονόμισμα.

bitcoin

Το μπιτκοιν (bitcoin) είναι ένα κρυπτονόμισμα (cryptocurrency) το οποίο δημιουργήθηκε το Ιανουάριο του 2009 και είναι μια εναλλακτική μορφή ψηφιακού χρήματος.

bitcoin core

Το λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να έχουν διεπαφή με το δίκτυο του μπιτκοιν.

bitcoin dominance

Το μερίδιο κεφαλαιαγοράς του μπιτκοιν σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα.

bitcoin pizza

Η πρώτη γνωστή συναλλαγή με μπιτκοιν για ένα φυσικό αγαθό το οποίο ήταν μια πίτσα.

black swan event

Ένα συμβάν το οποίο είναι εντελώς απροσδόκητο.

block

Ένα αρχείο το οποίο αποθηκεύει στοιχεία συναλλαγών.

block explorer

Μια ιστοσελίδα στο ιντερνετ η οποια επιτρέπει στους χρήστες μιας συγκεκριμένης blockchain να βλέπουν λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές κτλ.

block header

Ένας τομεας από ένα block στο οποίο περιέχεται μια περίληψη των συναλλαγών του block.

Block height

Ο αριθμός των block σε ένα blockchain ξεκινώντας από το πρώτο block.

block reward

Το ποσό των κρυπτονομισμάτων με το οποιο αμείβεται ένας miner για την προσφορά του στο δίκτυο.

blockchain

Η τεχνολογία Blockchain είναι, με απλούστερους όρους, μια σειρά χρονικών σφραγίδων αμετάβλητων αρχείων δεδομένων που διαχειρίζεται ένα σύμπλεγμα υπολογιστών που δεν ανήκουν σε καμία οντότητα.

bloom filter

Μια δομή δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται για να ενημερώνει ένα χρήστη εάν ένα αντικείμενο είναι μέρος μιας ομάδας αντικειμένων.

bounty

Μια αμοιβή η οποία προσφέρεται από ένα οργανισμό για μια συγκεκριμένη δουλειά.

break even point

Το σημείο όπου το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης είναι ίσο με την τρέχουσα αξία ή εισοδήματα.

breakout

Όταν η τιμή μετακινηθεί πολύ πιο ψηλά από το αναμενόμενο.

build

Ένας όρος ο οποίος σημαίνει να είσαι ταπεινός και να εστιάσεις στην δημιουργία του προϊόντος σου.

bull market

Μια θετική διάθεση σε μια αγορά.

Buy wall

Μια μοναδική μεγάλη αγορά η ένας αριθμός από συνεχόμενες αγορές στην ίδια τιμή ενος κρυπτονομίσματος σε μια αγορά.

candidate block

Ένα προσωρινό block το οποίο δημιουργείται από ένα miner για να προσθέσει στο blockchain την αμοιβή του.

candlestick

Μια γραφική αναπαράσταση η οποία αναπαριστά την τιμή ανοίγματος, κλεισίματος, υψηλά και χαμηλά σημεία ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα χρονικό διάστημα.

capitulation

Μια περίοδος όπου οι επενδυτές ξεκινάνε να πουλάνε τα περιουσιακά τους στοιχεία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

censorship resistance

Η λειτουργία ενός κρυπτονομίσματος η οποία αποτρέπει οποιονδήποτε να τροποποιεί τις συναλλαγές σε αυτό.

central bank

Ένα οικονομικό ινστιτούτο το οποίο ενεργεί σαν νομισματική αρχή και διαχειρίζεται το χρήμα της πολιτείας και την προσφορά χρήματος.

central processing unit

Το μέρος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο είναι υπεύθυνο για να διαχειρίζεται εντολές λογισμικού και να εκτελεί ορισμένες λειτουργίες.

centralised

Όταν ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις σχετικά με την λειτουργία μιας οργάνωσης είναι συγκεντρωμένες σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

cipher

Μια μέθοδος για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων.

circulating supply

Ο συνολικός αριθμός κρυπτονομισμάτων ή τοκεν των οποίων βρίσκονται σε κυκλοφορία στην αγορά.

cloud

Μια "πισίνα" από πόρους οι οποίοι γίνονται διαθέσιμοι στο κοινό από το ιντερνετ.

coin

Ένα κρυπτονόμισμα ή ψηφιακά μετρητά τα οποία είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πλατφόρμα και χρησιμοποιούνται σαν μέσο ανταλλαγής αξίας.

collateral

Κάτι το οποίο υποθηκεύεται σαν εγγύηση αποπληρωμής δανείου.

confirmation time

Ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται να περάσει από την καταχώρηση της στο δίκτυο μέχρι την επιβεβαίωση της.

confluence

Όταν πολλαπλές επενδυτικές τακτικές, τεχνικοί δείκτες και άλλα συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια πιο αξιόπιστη επενδυτική στρατηγική.

credentials

Τα προσωπικά σας δεδομένα όπως όνομα χρήστη, ταυτότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

cryptocurrency

Ένα ψηφιακό νόμισμα του οποίου ο κώδικας του είναι ασφαλισμένος απο κρυπτογραφία για να λειτουργήσει σαν μέσο ανταλλαγής αξίας σε ένα peer-to-peer οικονομικό σύστημα.

cryptography

Η επιστήμη η οποία χρησιμοποιεί μαθηματικές θεωρίες και υπολογιστική δύναμη για να κρυπτογραφεί και να αποκρυπτογραφεί πληροφορίες.

custody

Η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων από ένα ίδρυμα για λογαριασμό κάποιου πελάτη.

daemon

Μια λειτουργία στο παρασκήνιο η οποία περιμένει ένα συγκεκριμένο γεγονός για να ενεργοποιηθεί.

dead cat bounce

Μια σύντομη ανάκαμψη στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου το οποίο μετά την μικρή ανάκαμψη συνεχίζει να πέφτει.

decentralised application dapp

Εφαρμογές οι οποίες φιλοξενούνται σε ένα δίκτυο peer-to-peer αντί σε ένα παραδοσιακό διακομιστή.

decentralised autonomous cooperation

Μια οργάνωση η οποία ελέγχεται από τους μετόχους αντί μια κεντρική επιτροπή.

decentralised autonomous organisation dao

Ένα σύστημα από κανόνες οι οποίοι καθορίζουν την πορεία μιας οργάνωσης.

decentralised exchange dex

Ένα ανταλλακτήριο το οποίο δεν απαιτεί από τους χρήστες να καταθέσουν χρήματα ή κρυπτονομίσματα για να ξεκινήσουν να κάνουν trading. Οι traders κάνουν trading απευθείας από το πορτοφόλι τους.

decentralised finance

Το οικοσύστημα από αποκεντρωμένες οικονομικές εφαρμογές οι οποίες αναπτύχθηκαν στο blockchain.

decryption

Η διαδικασία αποκρυπτογράφησης δεδομένων με σκοπό να μπορούν να διαβαστούν από άνθρωπο.

deep web

Το μέρος του διαδικτύου το οποίο είναι κρυμμένο και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση το Google και άλλες μηχανές αναζήτησης.

Delisting

Η διαγραφή ενός κρυπτονομίσματος από ένα ανταλλακτήριο για διάφορους λόγους.

difficulty

Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων σημαίνει την δυσκολία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

divergence

Όταν η τιμή ενός κρυπτονομίσματος και ένας τεχνικός δείκτης κατευθύνονται σε αντίθετη κατεύθυνση.

diversification

Η επένδυση σε διαφορετικά κρυπτονομίσματα με σκοπό την μείωση του ρίσκου.

Do your own research dyor

Μια πάρα πολύ χρήσιμη συμβουλή. Πάντα πρέπει να κάνουμε την έρευνα οι ίδιοι για ένα κρυπτονόμισμα και όχι να ακούμε τι λένε οι άλλοι.

dollar cost averaging

Η επένδυση σε ένα κρυπτονόμισμα σε τακτικά διαστήματα ανεξαρτήτως της τιμής του κρυπτονομίσματος.

double spending

Όταν ένα συγκεκριμένο ποσό κρυπτονομισμάτων ξοδεύονται πιο πολλές φορές από μια. Συνήθως είναι το αποτέλεσμα μιας επίθεσης τύπου 51%.

eclipse attack

Όταν η πλειονότητα των κόμβων στο δίκτυο είναι κακόβουλοι και μονοπωλούν το δίκτυο με σκοπό να αποτρέψουν ορισμένους άλλους κόμβους να λάβουν πληροφορίες από τίμιους κόμβους.

efficient market hypothesis emh

Μια οικονομική θεωρία η οποία δηλώνει ότι οι οικονομικές αγορές αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου ανα πάσα στιγμή.

encryption

Η μετατροπή πληροφοριών σε ένα ασφαλές κώδικα με σκοπό την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.

erc20

Ένας τεχνικός όρος ο οποίος αντιπροσωπεύει την δημιουργία τοκεν βασισμένα στην πλατφόρμα ethereum.

erc 721

Τα τόκεν τα οποία είναι βασισμένα στην πλατφόρμα ethereum τα οποία είναι μοναδικά και αντικατοπτρίζουν ένα προϊόν για παράδειγμα τα crypto kitties.

exchange

Μια πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν κρυπτονομίσματα.

fake out

Μια κατάσταση στην οποία ένας trader ποντάρει σε μια τιμή η οποία γρήγορα αλλάζει προς το χειρότερο ή δεν αλλάζει καθόλου.

falling knife

Η αγορά κρυπτονομισμάτων την ώρα που η τιμή τους πέφτει με την ελπίδα ότι σύντομα θα ανακάμψει.

fear of missing out fomo

Ο φόβος που μπορεί να νιώθετε ότι θα χάσετε μια επενδυτική ευκαιρία.

fear uncertainty and doubt fud

Μια στρατηγική μαρκετινγκ η οποία χρησιμοποιείται για να σπείρει φόβο και αμφιβολίες σε επενδυτές και traders.

fiat

Τα χρήματα τα οποία αναγνωρίζονται ώς νόμιμο μέσο συναλλαγής από την τοπική κυβέρνηση.

fill or kill order fok

Μια εντολή για αγορά ή πώληση η οποία πρέπει να εκτελεστεί άμεσα στο ακέραιο ή να ακυρωθεί.

finality

Η εγγύηση ότι οι επιβεβαιωμένες συναλλαγές με κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να αλλοιωθούν ή να ακυρωθούν.

first move advantage

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός καινούργιου προτζεκτ να λανσάρει μια καινούργια υπηρεσία ή προϊόν σε ανεξερεύνητες αγορές ή βιομηχανίες.

fiscal policy

Περιγράφει πως οι αρχές μιας χώρας τροποποιούν τους φορολογικούς συντελεστές μιας χώρας, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μαζεύονται τα χρήματα από τους πολίτες.

flappening

Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε όταν το Litecoin ξεπέρασε το Bitcoin Cash σε μέγεθος κεφαλαιοποίησης.

flippening

Ο όρος ο οποίος θα περιγράψει την στιγμή που το ethereum θα ξεπεράσει σε μέγεθος κεφαλαιοποίησης το bitcoin, αν τα καταφέρει.

forced liquidation

Όταν η θέση που έχει ένας trader αναγκάζεται να πωληθεί λόγω του ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις.

formal verification

Χρησιμοποιώντας μαθηματικές αποδείξεις για να βεβαιωθούν οι σωστές λειτουργίες ενός κρυπτογραφημένου αλγόριθμου η μηχανισμών στο blockchain.

full node

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος δουλεύει σύμφωνα με όλους τους κανόνες του δικτύου blockchain που είναι συνδεδεμένος και επιβεβαιώνει πλήρως τις συναλλαγές.

fundamental analysis fa

Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από επενδυτές και traders σε οικονομικές αγορές για να υπολογίσουν την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή επιχείρησης αξιολογώντας την με όσα περισσότερα κριτήρια μπορούν.

fungibility

Η ιδιότητα ενός περιουσιακού στοιχείου του οποίου οι μονάδες του είναι η ίδιες σε όρους λειτουργικότητας και αξίας, δηλαδή μια ουγγιά χρυσού αξιζει το ίδιο με μια άλλη ουγγία χρυσού ανεξαρτήτως σχήματος.

futures contract

Ένα συμβόλαιο το οποίο χρησιμοποιείται σαν νομική συμφωνία για αγορά ή πώληση κρυπτονομισμάτων στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τιμή.

gas

Ο μηχανισμός τιμολόγησης στην πλατφόρμα ethereum για να υπολογίζει τα κόστα χρέωσης των συναλλαγών ή των λειτουργιών της πλατφόρμας.

gas limit

Η μέγιστη τιμή την οποία προτίθεται ένας χρήστης της πλατφόρμας να πληρώσει για μια συναλλαγή.

general public license

Άδεια η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αντιγράψουν και να τροποποιήσουν ένα λογισμικό αλλά απαιτεί το λογισμικό να διανεμηθεί με την ίδια άδεια.

genesis block

Το πρώτο block το οποίο δημιουργείται σε ένα blockchain.

github

Μια ιστοσελίδα στην οποία ομάδες προγραμματιστών μπορούν να μοιραστούν των κώδικα του προτζεκτ τους με άλλους.

golden cross

Ένα θετικό μοτίβο το οποίο εμφανίζεται σε γραφήματα όπου υπάρχει μια σύντομη άνοδος στην τιμή ενός κρυπτονομίσματος αντι του αναμενόμενου αντί του αναμενόμενου moving average.

gossip protocol

Μια μέθοδος ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ κόμβων ενός κατανεμημένου δικτύου.

gwei

Το gwei είναι ένα μικρό κλάσμα του ether το οποίο αναφέρεται σε μικρές συναλλαγές λιγότερες από 1 eth.

hacker

Ένα άτομο το οποίο έχει εξειδικευμένες γνώσεις συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών και ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια.

halving

Όταν το block reward ενός κρυπτονομίσματος πέφτει στο μισό από ότι ήταν προηγουμένως. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η παραγωγή ενός κρυπτονομίσματος.

hard cap

Το μέγιστο ποσό χρημάτων το οποίο προτίθεται να μαζέψει μια ομάδα μέσω ενός ICO.

hash rate

Η ταχύτητα με την οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ικανός να μετράει καινούργια hashes. Συνήθως μετριέται σε hashes ανα δευτερόλεπτο.

hashed timelock contract htlc

Αναφέρεται σε μια ειδική λειτουργία η οποία χρησιμοποιείται για να δημιουργεί smart contracts τα οποία είναι ικανά να τροποποιούν κανάλια πληρωμών.

high frequency trading hft

Ένας τύπος λογαριθμικού trading το οποίο εκτελεί ένα μεγάλο αριθμό εντολών σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

hodl

Ένα τυπογραφικο λάθος που προήλθε από το φορουμ bitcointalk και σημαίνει να κρατά κάποιος κρυπτονομίσματα αντί να τα πουλήσει.

honeypot

Ένας μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται στην ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για να ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

iceberg order

Μια αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων υπό όρους, η οποία πραγματοποιείται σε μικρότερες συναλλαγές με σκοπό να κρύψει το μέγεθος της συναλλαγής.

immutability

Να μην μπορείς να αλλάξεις. Να είσαι αμετάβλητος. Μια κύρια ιδιότητα της τεχνολογίας blockchain.

index

Ένα οικονομικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου ή περισσότερων.

Initial Coin Offering ICO

Μια μέθοδος χρηματοδότησης από επενδυτές στην οποία οι δημιουργοί του κρυπτονομίσματος το προπωλούν με σκοπό να χρηματοδοτηθούν.

Initial exchange offering ieo

Μια μέθοδος χρηματοδότησης από επενδυτές στην οποία για να μειωθεί το ρίσκο προς τους επενδυτές ένας μεσάζοντας υπάρχει μεταξύ τους δημιουργούς του πρότζεκτ και των επενδυτών.

Initial public offering

Η στιγμή που μια εταιρεία προσφέρει τις μετοχές τις στο κοινό για πρώτη φορά.

integrated circuit ic

Ένα μικρό τσιπ φτιαγμένο από σιλικόνη το οποιο κρατάει μαζί ένα σετ από ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως τρανζιστορ κτλ.

interoperability

Μια ιδέα η οποία επιτρέπει σε διάφορα blockchain να είναι συμβατά το ένα με το άλλο.

interplanetary file system ipfs

Ένα πρότζεκτ ανοικτού κώδικα λογισμικού το οποίο λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως το blockchain αλλά φιλοξενεί ιστοσελίδες.

IOU

Ένας όρος ο οποίος σημαίνει "σου χρωστάω".

isolated margin

Το απομονωμένο περιθώριο (isolated margin) είναι το υπόλοιπο περιθωρίου που κατανέμεται σε μια μεμονωμένη θέση. Η λειτουργία απομονωμένου περιθωρίου επιτρέπει στους traders να διαχειρίζονται τον κίνδυνο τους στις ατομικές τους θέσεις περιορίζοντας το ποσό του περιθωρίου που διατίθεται σε κάθε μία. Το κατανεμημένο υπόλοιπο περιθωρίου για κάθε θέση μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά.

issuance

Η έκδοση ενός καινούργιου κρυπτονομίσματος η οποία μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις παραμέτρους τις οποίες καθορίζει η ομάδα που δημιουργεί το κρυπτονόμισμα.

know your customer

Μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην οικονομία έτσι ώστε διάφορες εταιρείες να ξέρουν τι κάνουν οι πελάτες τους με σκοπό να είναι συμβατοί με την νομοθεσία για το AML.

latency

Ο χρόνος που περνάει από την στιγμή που στέλνετε μια συναλλαγή στο δίκτυο μέχρι την πρώτη επιβεβαίωση και αποδοχή από το δίκτυο.

law of demand

Η τιμή που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν για ένα συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων, περιουσιακών στοιχείων οι υπηρεσιών.

layer 2

Ένα δευτερογενής πρωτόκολλο το οποίο είναι χτισμένο πάνω από ένα άλλο πρωτόκολλο για να παρέχει αυξημένη επεκτασιμότητα.

ledger

Ένα βιβλίο ή ψηφιακό αρχείο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές συναλλαγές κάποιου ατόμου ή ενός οργανισμού.

library

Μια συλλογή από πόρους όπως κώδικα, οδηγίες χρήσης κτλ.

lightning network

Ένα δεύτερο στρώμα το οποίο λειτουργεί πάνω από το πρωτόκολλο ενός blockchain για να αυξήσει την ταχύτητα των συναλλαγών.

linux

Ένα πάρα πολύ δημοφιλές λειτουργικό σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1991 από τον Linus Torvalds.

liquidity

Η ικανότητα ενός περιουσιακού στοιχείου να αγοραστεί ή να πουληθεί χωρίς να δημιουργηθούν διακυμάνσεις στην τιμή του.

listing

Η εισαγωγή ενός κρυπτονομίσματος σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.

mainnet

Ένα πρωτόκολλο στο blockchain το οποίο είναι πλήρως ανεπτυγμένο στο οποίο αναμεταδίδονται, επιβεβαιώνονται και καταγράφονται οι συναλλαγές.

mainet swap

Όταν ένα κρυπτονόμισμα μετακομίζει από την πλατφόρμα στην οποία είναι χτισμένο, για παράδειγμα το ethereum στο δικό του mainnet.

maker

Γίνεσαι maker όταν τοποθετήσεις μια εντολή αγοράς και δεν πραγματοποιηθεί αμέσως, μένει στο order book και περιμένει κάποιον να την συμπληρώσει αργότερα.

malware

Κακόβουλο λογισμικό το οποίο σχεδιάστηκε για να εισχωρεί σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και να προκαλεί ζημιές.

margin trading

Trading το οποίο γίνεται με χρήματα τα οποία δεν σου ανήκουν, π χ δανεικά. Είναι μια πάρα πολύ ριψοκίνδυνη επένδυση και συνήθως γίνεται μόνο από έμπειρους επενδυτές.

market capitalization

Η συνολική αξία ενός κρυπτονομίσματος η οποία γίνεται trading κάθε μέρα ή σε ένα χρονικό διάστημα.

market momentum

Η ικανότητα μιας αγοράς να διατηρήσει μια συνεχόμενη αύξηση ή μείωση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

market order

Όταν ένας taker διαλέγει το καλύτερο bid ή ask ενος κρυπτονομίσματος το οποίο βρίσκεται στο order book του ανταλλακτηρίου.

masternode

Κόμβοι σε ένα blockchain οι οποίοι απαιτούν να έχεις στην κατοχή σου ένα συγκεκριμένο αριθμό κρυπτονομισμάτων για να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε καλύτερες απολαβές από την επεξεργασία των συναλλαγών.

maximum supply

Ο μέγιστος αριθμός κρυπτονομισμάτων ή τοκεν τα οποία θα δημιουργηθούν για ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

mempool

Ο μηχανισμός ενός κόμβου ο οποίος χρησιμοποιείται για να κρατείται ένα αρχείο από τις συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

merged mining

Η εξόρυξη δυο κρυπτονομισμάτων ταυτοχρονως χωρίς να θυσιάζονται υπολογιστικοί πόροι ή το ένα να επηρεάζει την απόδοση του άλλου.

merkle tree

Ένας τρόπος οργάνωσης και δόμησης μεγάλου αριθμού δεδομένων με σκοπό την καλύτερη επεξεργασία τους.

metadata

Δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για άλλα δεδομένα, για παράδειγμα λεπτομέρειες για μια συναλλαγή.

mining

Η επιβεβαίωση συναλλαγών σε ένα blockchain, όπου μετά οι συναλλαγές καταχωρούνται στο blockchain ledger.

mining farm

Η συλλογή μεγάλου αριθμού μηχανών εξόρυξης, συνήθως σε μια αποθήκη ή μεγάλο κέντρο δεδομένων τα οποία είναι αφιερωμένα στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.

monetary policy

Αναφέρετε στην πολιτική διαχείρισης της προσφοράς του χρήματος και των επιτοκίων σε μια χώρα από την κυβέρνηση.

moon

Μια έκφραση η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει την μεγάλη άνοδο στην τιμή ενός κρυπτονομίσματος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

multisignature

Πορτοφόλι το οποίο απαιτεί μια έξτρα επιβεβαίωση από ένα τρίτο μέρος να επιβεβαιώσει την συναλλαγή πριν να σταλεί στο blockchain.

node

Ένας κόμβος ο οποίος συμμετέχει σε ένα δίκτυο blockchain σε συνεργασία με άλλους συμμετέχοντες με σκοπό να διασφαλίσουν την ασφάλεια του δικτύου και να επεξεργάζονται τις συναλλαγές.

non fungible token nft

Ένας τύπος κρυπτογραφημένου τοκεν το οποίο αντιπροσωπεύει ένα ψηφιακό ή "φυσικό" περιουσιακό στοιχείο.

nonce

Ένας κώδικας μονής χρήσης ο οποίος δημιουργείται για σκοπούς επιβεβαίωσης με σκοπό να αποτρέψει επανάληψη παλιών συναλλαγών.

off chain

Συναλλαγές οι οποίες συμβαίνουν εκτός σύνδεσης blockchain οι οποίες αργότερα θα ενσωματωθούν στο blockchain.

offshore account

Ένας λογαριασμός ο οποίος είναι σε άλλη περιοχή από αυτή που διαμένει ο ιδιοκτήτης του.

one cancels the other order

Ένα ζευγάρι από εντολές οι οποίες δημιουργούνται ταυτόχρονα αλλά μόνο η μια μπορεί να πραγματοποιηθεί.

open source software

Λογισμικό το οποίο δίνει σε όλους την ιδιότητα και το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αναβαθμίζουν και να διανεμουν καινούργιες εκδόσεις ελεύθερα.

oracle

Μια πηγή δεδομένων από τρίτο παροχέα η οποία χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των smart contracts.

order book

Μια ηλεκτρονική λίστα εντολών αγοράς και πωλησης κρυπτονομισμάτων σε ένα ανταλλακτήριο.

orphan block

Ένα block του οποίου είναι άγνωστο το μητρικό του block, συνήθως δημιουργούνταν σε παλιές εκδόσεις του bitcoin core όταν τα δεδομένα για τα μητρικά block δεν ήταν απαραίτητα.

paper wallet

Ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο είναι τυπωμένα μια διεύθυνση η οποία μπορεί να λάβει κρυπτονομίσματα μαζί με τα ιδιωτικά κλειδιά.

passive management

Μια επενδυτική στρατηγική η οποία δεν βασίζεται σε ενεργή έκθεση σε κάποια αγορά αλλά παρακολουθεί το index της αγοράς αυτής.

peer to peer p2p

Όταν δυο ή περισσοτεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδέονται και μοιράζονται δεδομένα χωρίς να βασίζονται στην σύνδεση μέσω ενός κεντρικού διακομιστή.

pegged currency

Ένα νόμισμα του οποίου η τιμή του παραμένει η ίδια με το περουριακό στοιχείο το οποίο είναι συνδεδεμένη.

phishing

Μια κακόβουλη επίθεση στην οποία αυτός που επιτίθεται θα προσπαθήσει να υποκλέψει τα στοιχεία σύνδεσης ενός λογαριασμού με σκοπό να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό αυτό.

plasma

Μια λύση offchain για το ethereum η οποία μπορεί να επιτρέψει στο ethereum να αυξήσει τις συναλλαγές ανα δευτερόλεπτο.

ponzi

Μια απάτη, όπου τα έσοδα από καινούργιους επενδυτές, χρησιμοποιούνται για να πληρώσουν υποσχόμενα κέρδη στους παλαιότερους επενδυτές.

prisoners dilemma

Ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει ότι δυο άτομα δεν θα συνεργαστούν ακόμη και αν είναι το καλύτερο και για τους δυο.

private key

Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων ένα ιδιωτικό κλειδί, είναι ένας μακρύς συνδυασμός από αριθμούς ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να υπογράφουν συναλλαγές και να δημιουργούν διευθύνσεις έτσι ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν κρυπτονομίσματα.

private sale

Μια επένδυση σε αρχικά στάδια, προοριζόμενη για στρατηγικούς επενδυτές οι οποίοι προτίθενται να επενδύσουν μεγάλα ποσά.

progressive web application pwa

Μια εφαρμογή η οποία δημιουργείται με μοντέρνες τεχνολογίες αλλά ακολουθεί βασικά πρωτόκολλα.

proof of stake

Ένας μηχανισμός ο οποίος ανταμείβει miners σύμφωνα με το ποσό κρυπτονομισμάτων που έχουν στην κατοχή τους.

race attack

Όταν 2 συναλλαγές δημιουργούνται με το ίδιο ποσό χρήματα την ίδια ώρα με σκοπό να ξοδέψουν το ίδιο ποσό δυο φορές.

ransomware

Ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού το οποίο καταλαμβάνει τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή και αν δεν πληρώσεις λύτρα σε απειλεί ότι θα καταστρέψει τα αρχεία σου.

rekt

Ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλώσει την καταστροφή καποιου ατόμου η ενός αντικειμένου.

resistance

Ένας όρος όταν γίνεται τεχνική ανάλυση ενός κρυπτονομίσματος. Όταν η τιμή ενός κρυπτονομίσματος ανεβαίνει και βρισκει αντισταση σε ένα σημείο και δυσκολεύεται να ανέβει περισσότερο.

return on investment

Μια μέτρηση έτσι ώστε να μπορείς να ξέρεις την απόδοση που είχε η επένδυση σου. Συνήθως η διαφορά μεταξύ κόστους και κέρδους. Δηλαδή αν επενδύσουμε 100 ευρώ και έγιναν 200, είχαμε 100 ευρώ κέρδος και 100% return on investment.

roadmap

Μια τεχνική προγραμματισμού των στόχων της εταιρείας μέσα σε ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα.

satoshi

Η μικρότερη μονάδα του μπιτκοιν όπως καθορίζεται από το πρωτόκολλο του μπιτκοιν.

Satoshi Nakamoto

Το ψευδώνυμο του δημιουργού ή των δημιουργών του μπιτκοιν.

securities and exchange commission sec

Μια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία υπεύθυνη για την διαχείριση των αγορών μετοχών κτλ.

security audit

Μια ανάλυση για να αξιολογηθεί η ασφάλεια ενός συστήματος, smart contract ή blockchain.

seed phrase

Είναι η συλλογή από λέξεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στο πορτοφόλι κάποιου.

segregated witness segwit

Μια διαδικασία όπου οι υπογραφές των συναλλαγών είναι διαχωρισμένες από τις συναλλαγές του μπιτκοιν. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να χωρέσουν περισσότερες συναλλαγές σε ένα block.

selfish mining

Η στρατηγική κράτηση και απελευθέρωση block από ένα miner με σκοπό να έχει competitive advantage στο δίκτυο.

sell wall

Μια πολύ μεγάλη εντολή πώλησης ή μια σειρά από εντολές πώλησης στην ίδια τιμή για ένα κρυπτονόμισμα σε ένα ανταλλακτήριο.

sentiment

Η συμπεριφορά μιας κοινοτητας επενδυτών για ένα κρυπτονόμισμα ή μια άλλη οικονομική αγορά.

sharpe ratio

Μια αναλογία η οποία δημιουργήθηκε το 1966 με την χρήση της οποίας επενδυτές και οικονομικοί μπορούν να υπολογίσουν το return of investment μιας επένδυσης.

smart contract

Αυτοματοποιημένα contracts τα οποία ενεργοποιούν ορισμένες δράσεις όταν κάποια κριτήρια με βάση τα οποία είναι προγραμματισμένα πληρούν τις προϋποθέσεις με τις οποίες προγραμματίστηκαν.

snapshot

Η ικανότητα να καταγραφεί ένα κομμάτι ενός blockchain ledger, αποθηκευτικής συσκευής ή συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

source code

Κωδικός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία ενός λογισμικού.

stable coin

Ένας τύπος κρυπτονομίσματος ο οποιος είναι σχεδιασμένος να έχει μια σταθερή αξία, χωρίς υψηλή μεταβλητότητα.

staking pool

Μια πισίνα όπου οι stakeholders συνδυαζουν την δύναμη τους για να αυξήσουν τις πιθανότητες τους να επιβεβαιώσουν ένα καινούργιο block.

state channel

Ένα κανάλι διπλής κατεύθυνσης μεταξύ δύο χρηστών ή κόμβων σε ένα δίκτυο, ή μεταξύ ενός χρήστη και μιας υπηρεσίας.

store of value

Ένα εμπόρευμα, περιουσιακό στοιχείο ή νόμισμα το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και να ανταλλαχθει ή πωληθεί στο μέλλον χωρίς να χάσει την αξία του.

supercomputer

Ένας υπολογιστής ή ψηφιακή μηχανή, για παράδειγμα ένα VPS, το οποίο δουλεύει στο υψηλότερο επίπεδο υπολογιστικής δύναμης.

supply chain

Ένα δίκτυο ανθρώπων και επιχειρήσεων οι οποίοι δημιουργούν και διανέμουν ένα προϊόν ή εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο πελάτη.

support

Ένας όρος σχετικός με την τεχνική ανάλυση. Όταν η τιμή πέφτει βρίσκει υποστήριξη σε κάποιο σημείο.

taker

Ο taker είναι κάποιος που αποφασίζει να τοποθετήσει μια εντολή αγοράς η οποία αμέσως εκτελείται.

tank

Ένας όρος ο οποίος υιοθετήθηκε από τις παραδοσιακές οικονομικές αγορές και περιγράφει μια αρνητική οικονομική απόδοση ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος.

ticker

Το σύμβολο ή τα αρχικά με το οποίο γίνεται trading ένα κρυπτονόμισμα σε ένα ανταλλακτήριο.

token

Μην τα συγχύζεται με κρυπτονομίσματα. Τα τοκεν είναι ψηφιακές μονάδες οι οποίες εκδίδονται σε μια πλατφόρμα blockchain και μπορούν να εξαργυρωθούν με άλλα περιουσιακά στοιχεία, για παράδειγμα χρυσό.

token lockup

Το token lockup είναι μια περίοδος στην οποία τα κρυπτονομίσματα ή τα τοκεν δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να πουληθούν.

token sale

Η έκδοση τοκεν με αντίτιμο ένα άλλο κρυπτονόμισμα. Επίσης αναφέρεται και ως Initial Coin Offering.

total supply

Αναφέρεται στον αριθμό των κρυπτονομισμάτων ή τοκεν τα οποία υπάρχουν ή βρίσκονται σε κυκλοφορία είτε κάπου αποθηκευμένα.

transaction id txid

Επίσης αναφέρεται ως transaction hash. Είναι ο αναγνωριστικος αριθμός των συναλλαγών στο blockchain.

transactions per second tps

Ο αριθμός των συναλλαγών τις οποίες μπορεί να κάνει ένα δίκτυο blockchain ανα δευτερόλεπτο.

trustless

Καμιά οντότητα δεν έχει έλεγχο στο σύστημα και όλες οι συναλλαγές γίνονται με τέτοιο τρόπο που οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο.

turing complete

Μια μηχανή η οποία αν έχει τον απαραίτητο χρόνο σε συνδυασμό με τις απαραίτητες οδηγίες μπορεί να λύσει οποιοδήποτε υπολογιστικό πρόβλημα όσο περίπλοκο και να είναι.

unit of account

Μια από τις πρωταρχικές ιδιότητες του χρήματος. Επιτρέπει την μέτρηση και την σύγκριση αξίας διαφορετικών αντικειμένων.

user interface

Ό πίνακας ελέγχου όπου συμβαίνουν οι συναλλαγές μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.

verification code

Ο κωδικός ο οποίος αποστέλλεται σε μια δεύτερη συσκευή με σκοπό να επιβεβαιώσει την ταυτότητα αυτού που συνδέεται στον λογαριασμό.

virtual machine

Ένα λογισμικό το οποίο μιμείται τις λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας 'φυσικής" μηχανής.

vladimir club

Ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον ο οποίος έχει στην κατοχή του 1% του 1% του maximum supply ενός κρυπτονομίσματος, δηλαδή το 0.01% ολων των κρυπτονομισμάτων που υπάρχουν.

volatility

Πόσο γρήγορα αλλάζει η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αλλάζει.

Volume

Η μέτρηση των κρυπτονομισμάτων που αλλάζουν χέρια σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

wallet

Χρησιμοποιείται για αποστολή και λήψη κρυπτονομισμάτων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως πορτοφόλια λογισμικού, πορτοφόλια υλισμικού και χάρτινα πορτοφόλια.

weak hands

Ένας όρος ο οποίος περιγράφει traders ή επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να κρατήσουν τις επενδύσεις τους αρκετό καιρό ή να ακολουθήσουν στρατηγικές trading.

web 1

Η αρχική έκδοση του ίντερνετ η οποία ήταν ιστοσελίδες τις οποίες μπορούσες να τις διαβάσεις μόνο και τίποτε άλλο.

wei

Η μικρότερη μονάδα του κρυπτονομίσματος eth η οποία χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα ethereum.

whale

Ο όρος αναφέρεται σε ένα επενδυτή ή οργάνωση η οποία έχει στην κατοχή της μεγάλους αριθμούς μπιτκοιν ή άλλων κρυπτονομισμάτων και μπορεί να επηρεάσει την τιμή του κρυπτονομίσματος στην αγορά.

whiskers

Η γραμμές οι οποίες εξέχουν από το κερί σε ενα γράφημα και δείχνουν τις τιμές ενός trading pair μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.

whitelist

Μια λίστα από έμπιστα άτομα, λογισμικά ή διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων οι οποίες είναι σχετικές με ένα event ή υπηρεσία.

wick

Μια γραμμή την οποία μπορείτε να βρείτε σε ένα κερί και δείχνει την μεταβλητότητα της τιμής του κρυπτονομίσματος.

zero knowledge proofs

Αποδείξεις η οποίες επιβεβαιώνουν συναλλαγές αν είναι έγκυρες χωρίς να αποκαλύπτουν οτιδήποτε πληροφορίες για αυτές τις συναλλαγές, παρέχοντας ιδιωτικότητα στην συναλλαγή αλλά επιβεβαιώνοντας την.